Budget 18/19

Inkomster:
Medlemsavgift.                                           40 000:-
Souvenirer.                                                    30 000:-
Resor/evenemang.                                    60 000:-
Summa:                                                         130 000:-

Utgifter:
Resor/evenemang.                                    80 000:-
Souvenirer.                                                    48 000:-
Tifo.                                                                      6 000:-
Föreningssupport/bankavgifter.      10 000:-
Summa:                                                         144 000:-

Kommentarer på detta ska vara styrelsen till handa 2018-09-14

Permalänk till denna artikel: https://gavle.brynassupport.se/2018/09/budget-18-19/