Styrelse

Ordförande

Michael Eriksson, ha varit del av styrelsen sedan 2017

Valdes senast 2019

Ledamöter

Vice Ordförande

Mathias Norrå, har varit del av styrelsen sedan 2010
Ansvarig för Hemsida och digitala kanaler

Valdes senast in 2019

Kassör

Therese Holmen, 38 år, Styrelseledamot, Kassör, rese/biljettansvarig samt ansvarig för sociala medier. Brynäs supporter sedan barnsben och tidigare ordförande i Brynäs Support Gävle. Suttit i styrelsen i 4 år.

Valdes senast in 2018

Sekreterare

Mia Nilsson, har varit en del av styrelsen sedan 2016
Sekreterare

Valdes senast in 2018

Damansvarig

Marie Nilsson, har varit en del av styrelsen sedan 2018
Ansvarig för verksamheten runt damernas matcher

Valdes senast in 2018

Ledamot

Anders Lundin, har varit en del av styrelsen sedan

Valdes senast 2018
Har avgått och ersatts av Suppleant

Ledamot

Alexandra Egerfält, har varit en del av styrelsen sedan

Valdes senast 2018
Har avgått och ersatts av Suppleant

Ledamot

Mikael Norman, är 49 år och har varit en del av styrelsen sedan 2019

Valdes senast in 2019

Ledamot

Emma Högberg, har varit en del av styrelsen sedan 2019

Valdes senast in 2019

Suppleanter

Suppleant

Carina Sedivy, har varit en del av styrelsen sedan 2017

Valdes senast 2019

Suppleant

Elisabeth Skoog, har varit en del av styrelsen sedan 2018

Valdes senast 2019

Extra utsedd Suppleant

Tobias Lindahl, klackledare.

Tillsatt 2019

Extra utsedd Suppleant

Carina Eriksson,

Tillsatt 2019

Revisorer

  • Revisor Richard Kinn (valdes senast 2019)
  • Revisor Suppleant Liselotte Björkman (valdes senast 2019)

Valberedning

  • Viktoria Cederholm (valdes senast 2019)
  • Vakant
  • Vakant

Permalänk till denna artikel: https://gavle.brynassupport.se/styrelse-2/